Karbineri

Karabineri namenjeni za radove na visini sa standardima CE ,EN nosivosti preko 2 ili 4.5  tone mogu se koristiti ya podiyanje tereta kao i osiguranje prilikom spustanja tereta.


There are no products to list in this category.